ALGEMENE VOORWAARDEN XIIC

1. INLEIDING

Dit document zet de voorwaarden uiteen die op het gebruik van deze website (www.xiic.nl) en op de aankoop van producten via deze website van toepassing zijn.

We verzoeken u dringend de voorwaarden aandachtig te lezen alvorens deze website te gebruiken. Wanneer u deze website gebruikt of er een bestelling op plaatst, bent u ervan op de hoogte dat u aan deze voorwaarden bent gebonden. Indien u niet met alle voorwaarden akkoord gaat, adviseren wij u geen gebruik te maken van deze website.

Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Het is en blijft uw verantwoordelijkheid deze regelmatig te lezen, daar de voorwaarden die gelden op het moment van totstandkoming van de desbetreffende overeenkomst of van het gebruik van deze website, de Voorwaarden zijn die van toepassing zijn. Indien u vragen heeft met betrekking tot de voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.


2. ONZE GEGEVENS

Naam ondernemer: XIIC Nederland E-mailadres: klantenservice@xiic.nl KvK-nummer: 68188382 Bankrekening: NL71 ABNA 0580 5632 94


3. UW GEGEVENS EN UW BEZOEKEN AAN DEZE WEBSITE

De informatie en/of persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden. Wanneer u deze website gebruikt, stemt u in met de verwerking van de informatie en gegevens en verklaart u dat alle verstrekte informatie en gegevens waar zijn en overeenkomen met de werkelijkheid. Tevens dient u ervoor te zorgen dat uw juiste adres, e-mailadres en mobiele telefoonnummer en eventuele wijzigingen hiervan tijdig aan ons door geeft.


4. GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

Wanneer u deze website gebruikt en bestellingen via deze website plaatst, stemt u ermee in:

a. Deze website alleen voor rechtmatige inlichtingen of bestellingen te gebruiken.

b. Geen valse of frauduleuze bestellingen te plaatsen. Indien redelijkerwijs kan worden geacht dat een dergelijke bestelling is geplaatst, zijn we gerechtigd om deze te annuleren en de politie te informeren.

c. Ons naar waarheid en exact uw e-mailadres, postadres en/of andere contactgegevens te verschaffen. Tevens stemt u ermee in dat wij deze informatie mogen gebruiken om contact met u op te nemen indien nodig. Indien u ons niet alle informatie verschaft die wij nodig hebben, kunt u uw bestelling niet plaatsen. De overeenkomst komt tot stand op het moment van het plaatsen van een bestelling en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.


5. BESCHIKBAARHEID

De producten die op deze website worden aangeboden zijn uitsluitend voor levering in Nederland. Er zullen van elk ontwerp een beperkt aantal stukken verkrijgbaar zijn.

Alle productbestellingen zijn aan beschikbaarheid van de producten onderhevig. Wanneer er problemen zijn met de levering van producten of wanneer er geen items op voorraad zijn, behouden we ons het recht voor om u te informeren over vervangende producten die u kunt bestellen en die van gelijke of hogere kwaliteit en waarde zijn.


6. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De informatie in deze Voorwaarden en de gegevens op deze website vormen geen verkoopaanbod maar een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Er zal geen overeenkomst tussen u en ons zijn met betrekking tot eender welk product totdat uw bestelling uitdrukkelijk door ons is geaccepteerd. Indien uw aanbod niet wordt geaccepteerd en er al een bedrag van uw rekening is afgeschreven, zal dit bedrag volledig worden gerestitueerd. Verzendkosten zijn 6,95 per bestelling.

,Om een bestelling te plaatsen dient u het online bestelproces te volgen. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van ontvangst van uw bestelling (de “Orderbevestiging”). Houd er rekening mee dat dit niet betekent dat uw bestelling is geaccepteerd; het is een aanbod dat u ons doet om één of meer producten te kopen. Alle bestellingen zijn aan onze goedkeuring onderhevig. Hierover wordt u per e-mail geïnformeerd wanneer wij bevestigen dat de bestelling is verzonden (de “Verzendbevestiging”). De overeenkomst tussen ons om een product te kopen komt pas tot stand wanneer we u de Verzendbevestiging sturen. We zijn niet gebonden aan de levering van enig ander product dat niet is besteld totdat we in een Verzendbevestiging bevestigen dat deze zijn verstuurd.


7. WEIGERING VAN BESTELLING

We behouden ons het recht voor om te allen tijde producten van deze website te verwijderen en materialen of inhoud van deze website te verwijderen en of te bewerken. Hoewel we altijd alles in het werk stellen om alle bestellingen te verwerken, kunnen zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die ons dwingen de verwerking van een bestelling te weigeren nadat we de Orderbevestiging hebben gestuurd. Wij behouden ons het recht voor om dit te allen tijde te doen.

We zijn niet aansprakelijk ten opzichte van u of enige andere derde partij voor het verwijderen van een product van deze website, voor het verwijderen en of bewerken van materialen of inhoud van de website, noch voor het niet verwerken van een bestelling nadat we de Orderbevestiging hebben verstuurd.


8. LEVERING

We streven ernaar om uw bestelling te leveren in de afgesproken tijd wat vermeld staat in uw Verzendbevestiging; of, indien er geen leveringsdatum is opgegeven, binnen het geschatte tijdsbestek dat bij het selecteren van de leveringsmethode is opgegeven en in ieder geval binnen een termijn van maximaal 30 werkdagen na de datum van de Verzendbevestiging.

Het is echter mogelijk dat zich vertragingen voordoen om redenen die het gevolg zijn van het op maat maken van producten, het optreden van onvoorziene omstandigheden of het leveringsgebied. Indien wij om welke reden dan ook niet in staat zijn om de leverdatum te halen, brengen wij u hiervan op de hoogte via het opgegeven e-mailadres.

De “levering” heeft plaatsgevonden of de bestelling is “afgeleverd” op het moment dat u of een door u aangewezen derde partij de producten fysiek in bezit krijgt.


9. NIET IN STAAT TE LEVEREN

Indien wij geen veilige plaats kunnen vinden, wordt uw bestelling naar ons magazijn geretourneerd.

Indien 30 dagen na de eerste poging tot levering van de producten, de producten niet zijn geleverd om redenen die niet aan ons kunnen worden toegeschreven, nemen we aan dat u de Overeenkomst wenst te annuleren en zal deze worden beëindigd. Als gevolg van de beëindiging van de Overeenkomst ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan terug met uitzondering van de verzendkosten.

Houd er rekening mee dat het transport als gevolg van beëindiging van de Overeenkomst mogelijk extra kosten met zich meebrengt en dat wij gemachtigd zijn om u deze in rekening te brengen.


10. RISICO- EN EIGENDOMSOVERDRACHT VAN DE PRODUCTEN

De productrisico’s zullen vanaf het ogenblik van levering uw verantwoordelijkheid zijn.

De eigendom van de producten gaat op u over zodra we de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de producten hebben ontvangen of op het ogenblik van de levering mocht dit later plaatsvinden.


11. PRIJS EN BETALING

De prijs van de producten is de prijs die te allen tijde op onze website staat vermeld, behalve wanneer er van een kennelijke fout sprake is. Hoewel we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de prijzen op de website correct zijn, kunnen zich toch fouten voordoen. Indien we in de prijs van een van de producten die u hebt besteld een fout ontdekken, dan zullen we u zo snel mogelijk informeren en u de mogelijkheid geven om de bestelling tegen de correcte prijs te bevestigen of te annuleren. Als we niet in staat zijn contact met u op te nemen, dan wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd en worden alle betaalde bedragen volledig aan u terugbetaald. We zijn niet verplicht u producten tegen een onjuiste lagere prijs te leveren (ook niet nadat we de Verzendbevestiging hebben verstuurd) indien de fout in de prijs duidelijk en onmiskenbaar is en u de onjuiste prijs redelijkerwijs had kunnen herkennen.

De prijzen op onze website zijn inclusief btw. Prijzen kunnen te allen tijde veranderen.

Nadat u alle producten die u wilt kopen hebt geselecteerd, zijn deze toegevoegd aan uw winkelmand. De volgende stap is het verwerken en betalen van de bestelling. Daartoe moet u de stappen van het bestelproces volgen en de informatie die bij elke stap wordt gevraagd invullen en verifiëren. Verderop in het bestelproces, vóór betaling, kunt u de gegevens van uw bestelling aanpassen.


12. BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE

Volgens de geldende bepalingen en voorschriften is op alle aankopen die via de website plaatsvinden de omzetbelasting (btw) van toepassing.


13. RETOURBELEID

13.1 Wettelijk herroepingrecht

Herroepingsrecht

Als consument heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen. De herroepingtermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere producten met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het laatste product in bezit heeft gekregen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de Overeenkomst te herroepen, aan XIIC, door een e-mail te sturen naar klantenservice@xiic.nl of door ons contactformulier te gebruiken. Volg daarna de retour instructies op het bijgevoegde retour formulier die u van ons heeft gekregen bij uw bestelling.

Gevolgen van de herroeping

Als u de Overeenkomst herroept, word uw account op uw “MIJN XIIC”verhoogt met bedrag van uw bestelling (met uitzondering van de verzendkosten) in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij de geretourneerde producten hebben ontvangen. U draagt de directe kosten voor de retourzending van de producten.

U dient de producten onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling naar ons terugsturen. Om de termijn te respecteren, dient u de producten voor afloop van de termijn van 14 dagen te verzenden.

U bent aansprakelijk voor een waardevermindering van de producten als die aan een onnodige omgang met de producten kan worden toegeschreven.

13.2 Gemeenschappelijke bepalingen

U heeft geen recht de Overeenkomst te annuleren wanneer het de levering van een van de volgende producten betreft:

a. Geïndividualiseerde items;

b. Verzegelde goederen die om redenen van hygiëne niet geretourneerd kunnen worden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Uw recht op annulering van de Overeenkomst geldt uitsluitend voor producten die in dezelfde staat worden geretourneerd als waarin u deze heeft ontvangen. Er zal geen vergoeding plaatsvinden indien het product is gebruikt meer dan alleen bekijken op een manier die in een fysieke winkel kan zijn gebeurd, of als producten zich niet in dezelfde staat bevinden als toen deze werden afgeleverd, of als producten zijn beschadigd. Wees dus voorzichtig met het (de) product(en) terwijl het (ze) in uw bezit is (zijn).

Retourneer de producten in of met de originele verpakking, instructies en andere documenten zijn mogelijk bijgesloten. U dient het te retourneren product in ieder geval op te sturen met het retourformulier dat u kunt downloaden.

13.3 Retour van defecte producten

In het geval u op het moment van levering oordeelt dat het product niet overeenstemt met de bepalingen van de Overeenkomst, dient u onmiddelijk contact met ons op te nemen via ons contactformulier en ons de productgegevens en de schade meedelen. U ontvangt van ons instructies. U dient het product te retourneren samen met het retour formulier die u op ons site kan downloaden.

We zullen het geretourneerd product grondig controleren en u per e-mail inlichten over uw rechten. De restitutie op uw account of vervanging van het product zal zo snel mogelijk plaatsvinden en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de datum waarop we u een e-mail sturen om te bevestigen dat de restitutie op uw account of vervanging van het product zal plaatsvinden.

13.4 Retourkosten

De betaalde bedragen voor producten die zijn geretourneerd als gevolg van beschadiging of gebreken zullen, indien hier daadwerkelijk sprake van is, volledig worden gerestitueerd, exclusief de verzendkosten en de kosten die u heeft gemaakt om het product naar ons te retourneren. Terugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel als u gebruikte om uw aankoop te betalen. Alle rechten die in de huidige wetgeving zijn opgenomen zullen in ieder geval worden gewaarborgd.


14. INTELLECTUEEL EIGENDOM

U erkent en stemt ermee in dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten van de materialen of inhoud die onderdeel zijn van deze website, te allen tijde bij ons of onze licentiegevers berusten. U mag dit materiaal alleen gebruiken als wij of de licentiegevers hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben geven. Dit belet u niet om deze website in die mate te gebruiken dat nodig is om de informatie van uw bestelling of Contactgegevens te kopiëren.


15. SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE

De toepasselijke regelgeving vereist dat bepaalde informatie of communicatie dat wij naar u versturen schriftelijk moet zijn. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u dat de communicatie met ons voornamelijk elektronisch plaatsvindt. We zullen per e-mail contact met u opnemen of u informatie verstrekken door mededelingen op deze website te plaatsen. Voor contractuele doeleinden stemt u in met het gebruik van deze elektronische communicatiemiddelen en u accepteert dat alle overeenkomsten, mededelingen, informatie en andere communicatie die we u op elektronische wijze toesturen, voldoen aan de wettelijke eisen dat deze schriftelijk dient te zijn. Deze voorwaarde laat uw wettelijke rechten onverlet. De mededelingen die u ons doet, dienen bij voorkeur via ons contactformulier te worden verstuurd.


16. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

De Overeenkomst is bindend voor u en voor ons, alsook voor onze respectievelijke rechtsopvolgers, verkrijgers en erfgenamen. U mag een Overeenkomst of de rechten of verplichtingen die hieruit voortvloeien niet overdragen, afstaan, belasten, of op enige andere wijze overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We kunnen een Overeenkomst of enige rechten of verplichtingen die eruit voortvloeien te allen tijde overdragen, afstaan, belasten, uitbesteden of op enigerlei andere wijze overdragen tijdens de geldigheidsduur van de Overeenkomst.

Om twijfel te voorkomen, vermelden we hier dat een dergelijke overdracht, cessie, vervreemding of andere afstand geen afbreuk zal doen aan de wettelijke rechten als consument of op enigerlei manier de uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties die we u hebben kunnen geven annuleren, beperken of begrenzen.


17. AANSPRAKELIJKHEID EN DISCLAIMERS

Tenzij in deze Voorwaarden uitdrukkelijk anders wordt vermeld, is onze aansprakelijkheid met betrekking tot producten die via onze website zijn aangeschaft strikt beperkt tot de aankoopprijs die voor dat product is betaald. Onverminderd het bovenstaande, is onze aansprakelijkheid niet uitgesloten of beperkt in de volgende gevallen:

a. In geval van overlijden of persoonlijk letsel;

b. In geval van fraude of frauduleus bedrog; of

c. In alle gevallen waarin het illegaal of onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten, te beperken of daartoe een poging te ondernemen.

Niet tegenstaande het gestelde in de bovenstaande paragraaf, voor zover wettelijk toegestaan en tenzij anders vermeld in deze Voorwaarden, aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor de volgende verliezen, ongeacht hun oorsprong:

a. verlies van inkomsten of omzet;

b. zakelijk verlies;

c. verlies van winsten of contracten;

d. verlies van verwachte besparingen;

e. verlies van gegevens; en

f. verlies van managementtijd of kantooruren.

Vanwege het open karakter van deze website en de kans op fouten in de opslag en overdracht van digitale informatie, geven wij geen garantie voor de nauwkeurigheid en veiligheid van de informatie die is verzonden door of verkregen van deze website, tenzij uitdrukkelijk anders wordt gesteld. Alle op deze website getoonde productbeschrijvingen, informatie en materialen worden, zonder expliciete of impliciete garanties daarop, als “zodanig” geleverd, met uitzondering van die wettelijk zijn vastgesteld. Indien u als consument of gebruiker een overeenkomst aangaat, zijn wij in dit opzicht verplicht producten te leveren die in overeenstemming zijn met de Overeenkomst, en zijn wij aansprakelijk voor eventueel niet overeenstemmen op het moment van levering.

Er wordt van uitgegaan dat de producten in overeenstemming zijn met de Overeenkomst als ze: (a) voldoen aan de door ons gegeven beschrijving en de eigenschappen bezitten die wij op deze website hebben gepresenteerd, (b) geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor dit soort producten gewoonlijk worden gebruikt en (c) de kwaliteit en prestaties vertonen die gebruikelijk zijn voor producten van dit type en die redelijkerwijs kunnen worden verwacht. Voor zover wettelijk toelaatbaar, sluiten we alle garanties uit, behalve deze die niet rechtmatig kunnen uitgesloten worden ten gunste van consumenten en gebruikers.

De producten die wij verkopen, en met name de ambachtelijke producten, bezitten vaak de eigenschappen van de natuurlijke materialen die voor hun vervaardiging zijn gebruikt. Deze eigenschappen, zoals variaties in het weefsel, de structuur, knopen en kleur, mogen niet als gebreken of beschadiging worden beschouwd. U moet met deze variaties daarentegen rekening houden en deze waarderen. Wij selecteren alleen producten van de hoogste kwaliteit. Natuurlijke eigenschappen zijn echter onvermijdelijk en moeten als onderdeel van het individuele uiterlijk van het product worden geaccepteerd.

De bepalingen in deze clausule laten uw wettelijke rechten als consument en gebruiker, of uw recht op annulering van de Overeenkomst, onverlet.

18.1 Gebeurtenissen buiten onze controle

We zijn niet aansprakelijk voor het niet naleven of het vertraagd uitvoeren van verplichtingen die wij uit hoofde van een Overeenkomst aangaan, als dit wordt veroorzaakt door gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten onze controle liggen (“Overmacht”).

Overmacht omvat alle handelingen, gebeurtenissen, niet-uitoefening, weglatingen of ongevallen die redelijkerwijs buiten onze controle liggen, inclusief de volgende:

a. Stakingen, lock-out of andere vormen van protest.

b. Sociale onrusten, opstand, invasie, terroristische aanval of terroristische bedreiging, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging van of voorbereiding op een oorlog.

c. Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, ineenstorting, epidemie of ander natuurlijk onheil.

d. Onvermogen om treinen, boten, vliegtuigen, gemotoriseerd vervoer of andere openbare of particuliere transportmiddelen te gebruiken.

e. Onvermogen om openbare of particuliere telecommunicatiesystemen te gebruiken.

f. Besluiten, decreten, wetten, voorschriften of beperkingen van een regering of van overheidswege.

g. Staking, pech of ongeval bij vervoer over zee of rivier, postvervoer of een ander type vervoer.

Onze verplichtingen die uit Overeenkomsten voortvloeien, worden opgeschort voor de periode dat de Overmacht aanhoudt, en de periode waarin wij aan deze verplichtingen moeten voldoen wordt verlengd voor een periode gelijk aan de duur van de situatie van de Overmacht. We zullen alle redelijke middelen aanwenden om de situatie van de Overmacht te beëindigen of om een oplossing te vinden die ons in staat stelt om aan onze verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst te voldoen ondanks de situatie van de Overmacht.


19. AFSTAND VAN RECHT

Het ontbreken van de eis onzerzijds tot strikte naleving uwerzijds van uw verplichtingen die u op grond van een Overeenkomst of van deze Voorwaarden bent aangegaan, of het niet uitoefenen onzerzijds van de rechten of handelingen die ons op grond van deze Overeenkomst of de Voorwaarden toekomen, vormt geen afstanddoening of beperking van dergelijke rechten of handelingen, en ontheffen u niet van nakoming van deze verplichtingen. Afstanddoening onzerzijds van een specifiek recht of rechtshandeling impliceert geen afstanddoening van andere rechten of rechtshandelingen die voortvloeien uit het Contract of de Voorwaarden. Afstanddoening onzerzijds van een van deze Voorwaarden of van de rechten of handelingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, zal niet van kracht zijn tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat het om een afstanddoening van rechten gaat en dat dit in overeenstemming met de bepalingen van de paragraaf over Mededelingen hierboven is vastgelegd en aan u kenbaar is gemaakt.


20. GEDEELTELIJKE NIETIGVERKLARING

Als een van deze Voorwaarden of een van de bepalingen van een Contract door een bevoegde instantie ongeldig en nietig wordt verklaard, blijven de overige Voorwaarden gelden zonder door genoemde nietigverklaring te worden beïnvloed.


21. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze Voorwaarden en alle documenten waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen, vormen de volledige Overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het doel van de Overeenkomst, en vervangen elke voorafgaande afspraak, overeenkomst of regeling die mondeling of schriftelijk tussen u en ons is gemaakt. Zowel u als wij erkennen dat wij overeengekomen zijn om de Overeenkomst aan te gaan onafhankelijk van enige verklaring of belofte die door de andere partij is gegeven of die uit een verklaring of document uit de onderhandelingen tussen de twee partijen voorafgaand aan genoemde Overeenkomst kan worden afgeleid, met uitzondering van die in deze Voorwaarden uitdrukkelijk worden vermeld. Noch u noch wij zullen maatregelen nemen betreffende een onware verklaring die voorafgaand aan de datum van de Overeenkomst door de andere partij hetzij mondeling, hetzij schriftelijk is geuit (tenzij een dergelijke onware verklaring op frauduleuze wijze is geuit) en de enige maatregel die door de andere partij kan worden genomen zal overeenkomstig de bepalingen van deze Voorwaarden als gevolg van contractbreuk zijn.


22. ONS RECHT OM DEZE VOORWAARDEN TE WIJZIGEN

We hebben het recht om deze Voorwaarden te allen tijde te herzien en te wijzigen. U bent gebonden aan het beleid en Voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u deze website gebruikt of een bestelling plaatst, behalve wanneer wij bij wet of bij een beslissing van overheidswege met terugwerkende kracht veranderingen aan deze beleidsbepalingen, Voorwaarden of Privacyverklaring moeten doorvoeren, in welk geval de veranderingen ook van toepassing zijn op bestellingen die eerder door u zijn geplaatst.


23. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSKEUZE

Het gebruik van onze website en de overeenkomsten voor de aankoop van producten via deze website vallen onder de Nederlandse wetgeving. Elk geschil dat voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de website of met dergelijke overeenkomsten, valt onder de niet-exclusieve jurisdictie van de Nederlandse gerechtshoven. Indien u de Overeenkomst als consument aangaat, zal niets in deze clausule afbreuk doen aan uw rechten, zoals erkend in de van kracht zijnde toepasselijke wetgeving.


24. OPMERKINGEN EN SUGGESTIES

Uw opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom. Stuur ons uw opmerkingen en suggesties via het contactformulier op www.xiic.nl.